Fauteuil Fire Side de Vladimir Kagan
Fauteuil Wysiwyg de Vladimir Kagan
Fauteuil Contour Rocking Chair de Vladimir Kagan
Dormeuse Erica de Vladimir Kagan
Fauteuil Ondine par Vladimir Kagan
Chaise Longue par Vladimir Kagan